Crazy (www.sukienngaymoi.com]

Vâng, tôi đang nói về bạn em bé, huh … Ở đây chúng tôi đi …
Sexy, cảm thấy nó trong không khí như vậy

Có lẽ, nếu bạn đối xử với tôi như một người phụ nữ
Bạn có thể nhận được một cái gì đó, một chút gì đó
Một chút gần, đặt tay lên hông của tôi
Một chút gần gũi hơn, cảm thấy các liên lạc của đôi môi của tôi
Boy là bạn đã sẵn sàng, tôi muốn làm điều đó một lần nữa, làm điều đó một lần nữa, làm điều đó một lần nữa