Bóng Bay mầu Xanh

Một bên cần thiết, những chất lượng helium Red Latex Balloons làm tăng đến 12 inch cao. Điền họ với heli cho đến 18 giờ bay trong nhà.Điền họ với không khí, và các vật liệu cao su nặng đảm bảo họ sẽ vẫn tăng cao cho ngày kết thúc. Niêm phong các bong bóng bằng cách thắt nút cổ, buộc chúng lại bằng băng hoặc chuỗi, hoặc sử dụng một trong những clip bóng nhựa của chúng tôi. Gói chứa 100  mầu hồng201605241620227946_43791-bong-bay-mau-hong-nhat