Mầu Sắc Bóng Bay

rang trí không gian bên trong màu đậm! Kiwi xanh Balloons chúng tôi tính năng một kết thúc bóng, hoàn hảo cho nhiều dịp. Trộn và phù hợp với bóng bay khác cho một sự sắp xếp bóng tùy chỉnh đầy màu sắc!

chi tiết sản phẩm Mau Xanh:

  • 12in khi bơm căng đầy
  • 15 gói

Balloons đến uninflated. lạm phát Helium có sẵn tại các cửa hàng Thành uỷ. Luôn đoạt bóng bay đúng. Không thả bóng bay vào không khí.